0549 256 0990

Derslerimiz

"Değişim Durdurulamaz"

Derslerimiz

Türkçe

Anlama ve dili farklı bağlamlarda bilinçli şekilde kullanma becerileri, güzel, yazılı ve görsel iletişim sürecinde kendinden emin bir şekilde kişisel yargılarda bulunmaları, edebi eserler, bilimsel yazılar, medyada ve günlük yaşamda dil kullanımındaki farklar.


İngilizce

Dinleme, okuma, yazma, konuşma ve dil bilgisi becerileri, fikirlerin tartışılması, uluslararası geçerliliği olan İngilizce sınavlara hazırlık

 

2.Yabancı Dil

Yeni bir kültür, yeni bir dünya

 

Matematik

3 boyutlu materyaller, farklı projelerde problem çözme becerisi, birbirini tamamlayacak şekilde anlatılan konular, zeka oyunları.

 

Fen ve Teknoloji

Yetenekli, bilgili, nitelikli fen okur - yazarı bireyler, bilimsel yöntem basamaklarını kullanarak çözümleyebilecekleri aktif ders ortamları, gözlem, araştırma, inceleme ve deney yapma becerileri, laboratuvarların kullanımı.

 

Sosyal Bilgiler

Bireyleri, toplumları, çevreyi etkileyen ve onlar üzerinde güçlü bir etki bırakan tarihi, çağdaş, coğrafi, politik, sosyal, ekonomik, dini, teknolojik ve kültürel bağlamlarda sorgulama, değişim, zamanla yer alan küresel etkileşimler.

 

Beden Eğitimi

Farklı spor branşlarına ait oyun kuralları, her branşı uygulamalı gerçekleştirme, sporun insan yaşamının değişmez bir parçası olduğu gerçeğini görmeleri

 

Görsel Sanatlar

Türk ve yabancı sanatçıların eserlerinden oluşan sergilerin gezilmesi, kendilerini sanatla ifade etmeyi öğrenmeleri

 

Bilgi Teknolojileri

Bilgiyi, araştırmayı, beceriyi ve tasarım ilkelerini problem çözme bağlamıyla birleştiren bir öğrenme modeli, çeşitli yazılımlar ve online uygulamalarla ilgili kişisel deneyimler kazanma, ilerideki eğitimlerinde ve çalışma hayatlarında faydalanabilecekleri bilgi teknolojileri ve bilgisayar uygulamaları.

 

Müzik

Nota yazma ve okuma çalışmaları, sınıf çalgıları, bireysel enstrümanlar, müzik kültürlerinin geliştirilmesi

veya bizi arayın:
0549 256 0990
Biz Sizi Arayalım !
Siz formu doldurun, danışmanımız sizi arasın, aklınızdakileri cevaplayalım.